stavební projektování

Na základě dohody s klienty vykonávám v rámci projektovaných staveb i technický dozor stavebníka a autorský dozor. Stavební dozory (odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí) nevykonávám.

Dozorování staveb provádíme zejména u následujících staveb:

  • Rodinné domy
  • Bytové domy
  • Stavby pro individuální rekreaci
  • Stavby pro obchod
  • Stavby ubytovacích zařízení
  • Stavby pro výrobu, skladování, průmyslovou, řemeslnou a jinou výrobu
  • Zemědělské stavby

 

 

 

 

Ing. Marek Holman

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Projektová kancelář

Bulharská 985, 509 01 Nová Paka, Královéhradecký kraj

Kontakty

IČ: 28812671, DIČ: CZ28812671, e-mail: holman@stavbyzor.cz

Odbornost

člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě