Specializace

ČKAIT č.0600243

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
http://www.ckait.cz/autorizovane-osoby

MPO č.0421

energetický specialista http://www.mpo-enex.cz/experti
člen Asociace energetických specialistů http://www.asociacees.cz
Stavební projektování
Kontaktní Informace
ing. Marek Holman
autorizovaný inženýr
pro pozemní stavby
Bulharská 985
50901 Nová Paka
mobil: +420 776 323 254
e-mail: holman@stavbyzor.cz
web: www.stavbyzor.cz
IČ: 28812671
DIČ: CZ28812671

Stavební projekty

Stavební projekty

  • Vyhotovení kompletních i dílčích stavebních projektů pro novostavby, rekonstrukce i pro odstraňování stávajících staveb, vč. zajištění příslušných stanovisek, rozhodnutí a povolení.

  • Vypracování projektové dokumentace stávajícího stavu staveb (pasportu stavby), např. pro potřeby prodeje či pronájmu.

  • Odborné vedení či dozorování staveb.

  • Stavební poradenství na úseku stavební fyziky a stavební legislativy.
Stavební projekce, stavební dozory

Naši partneři