Autorizace ČKAIT

autorizace kait autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, číslo autorizace ČKAIT 0600243
www.ckait.cz/autorizovane-osoby

Certifikát o absolvování odborného školení Termografická diagnostika budov

termografie

Osvědčení o absolvování kurzu Centra pasivního domu "Navrhování pasivních domů"

osvedceni pasivni dum

 

 

Ing. Marek Holman

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Projektová kancelář

Bulharská 985, 509 01 Nová Paka, Královéhradecký kraj

Kontakty

IČ: 28812671, DIČ: CZ28812671, e-mail: holman@stavbyzor.cz

Odbornost

člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě