Projektová kancelář STAVBYZOR s.r.o.

Ing. Marek Holman, stavební projektování - novostavby a rekonstrukce

Telefon

+420 776 323 254

 

Informace ohledně GDPR (ochrana osobních údajů)

Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu rady (EU) 2016/679 z 26. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, dále jen GDPR.

Na základě této nové povinnosti bych Vás rád informoval o zabezpečení a zacházení s Vašimi osobními údaji za účelem poskytovaní vzájemně dohodnutých projektových, inženýrských a jiných služeb.

  1. Zpracování údajů je založeno na Vámi poskytnuté plné moci k vzájemně sjednaným službám. Tuto plnou moc je možné kdykoliv písemně odvolat na kontaktech správce (viz webové stránky www.stavbyzor.cz).
  2. Zpracování údajů je založeno na základě důvodů smluvního plnění (projektové práce, inženýrská činnost apod.), výkonu právních povinností (jednání s dotčenými orgány státní správy, správci a vlastníky dopravní a technické infrastruktury apod.) či plnění zákonného oprávnění (evidence pro potřeby finančního úřadu apod.). K jiným účelům užívány nejsou.
  3. Pro výše uvedené potřeby jsou evidovány Vaše jméno, příjmení, titul, datum narození (fyzické osoby nepodnikající), IČO (fyzické osoby podnikající), bydliště, telefonní číslo, emailová adresa.
  4. Pro vzájemnou komunikaci se předpokládá převážně emailový či osobní styk, Pokud Vám emailový styk nevyhovuje, je to nutné sdělit před uzavřením smluvního vztahu.
  5. Výše uvedené údaje jsou evidovány elektronicky v počítači správce, přístup k němu je zajištěn přístupovým heslem. Pro účely případné kontroly ze strany orgánů státní správy jsou dále tyto údaje v listinné podobě umístěny v uzamykatelné kanceláři správce. Telefonní čísla a emailové adresy jsou dále evidovány v mobilním telefonu správce, přístup k údajům je zašifrován pomocí hesla. Přístupová hesla zná pouze správce.
  6. Výše uvedené údaje jsou dle povahy věci poskytovány externím projektovým specialistům (zpracování dílčích částí PD) a účetní kanceláři (vedení účetnictví). Tito zpracovatelé osobních údajů tyto osobní údaje patřičně zabezpečují a chrání organizačními a technickými opatřeními – v míře odpovídající rizikovosti zpracování.
  7. Po naplnění účelu zpracování jsou Vaše osobní údaje skartovány (listinná forma) či vymazány (elektronická forma). Doba uchování je stanovena zákonnými pravidly pro archivaci.
  8. Používání Vašich osobních údajů se snažím minimalizovat pouze pro nezbytně nutné potřeby.

Správce:

Ing. Marek Holman, +420 776 323 254, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Aktualizováno k 1. 7. 2018

Projektová kancelář STAVBYZOR s. r. o.

IČ: 28812671, Bulharská 985, 50901 Nová Paka

Ing. Marek Holman

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT č. 0600243

Kontakty

+420776323254, holman@stavbyzor.cz, marek.holman@stavebniprojektovani.cz

Stavební projektování

Projektová kancelář Stavbyzor s.r.o. - Ing. Marek Holman
Ochrana osobních údajů

webdesign MilBr